Monthly Archives: June 2014

Daily Horoscope, July 1, 2014 – Tuesday

Daily Horoscope, July 1, 2014 – Tuesday  http://astro.velida.net/index.php?cmd=dailyhoroscopes&lang=en Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Дневен Хороскоп, 1 юли 2014 – вторник

Дневен Хороскоп, 1 юли 2014 – вторник http://astro.velida.net/index.php?cmd=dailyhoroscopes&lang=bg

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

IF YOU CELEBRATE YOUR BIRTHDAY TODAY, 30 JUNE 2014

IF YOU CELEBRATE YOUR BIRTHDAY TODAY, 30 JUNE 2014:WORK: Often in your work you can be a pessimist. The year is good for creations in a humanitarian aspect, for examination, writing, studying, discovering, tourism, traveling. Don’t rush your life and … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

АКО ПРАЗНУВАТЕ РОЖДЕН ДЕН ДНЕС, 30 ЮНИ 2014

АКО ПРАЗНУВАТЕ РОЖДЕН ДЕН ДНЕС, 30 ЮНИ 2014: РАБОТА: Мислете добре, анализирайте предварително. Често в работата си ще сте песимисти. Годината е благоприятна за творчество в хуманитарната област, за изследване, писане, учене, открития, туризъм, пътуване. не пришпорвайте съдбата и по … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Daily Horoscope, June 30, 2014 – Monday

Daily Horoscope, June 30, 2014 – Monday  http://astro.velida.net/index.php?cmd=dailyhoroscopes&lang=en

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Дневен Хороскоп, 30 юни 2014 – понеделник

Дневен Хороскоп, 30 юни 2014 – понеделник  http://astro.velida.net/index.php?cmd=dailyhoroscopes&lang=bg

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Pisces Weekly Horoscope 30 June – 5 July, 2014

Pisces Weekly Horoscope 30 June – 5 July, 2014 http://astro.velida.net/index.php?cmd=horview&selectedsign=12&lang=en

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment