Monthly Archives: February 2014

Daily Horoscope 1 and March 2, 2014 – Saturday and Sunday

Daily Horoscope 1 and March 2, 2014 – Saturday and Sunday Weekends may cause an unpleasant dispute or conflict with a man who would probably be from your neighborhood environment. It is possible that you will experience joyful emotions associated with travel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Дневен Хороскоп 1 и 2 март 2014 – събота и неделя

Дневен Хороскоп 1 и 2 март 2014 – събота и неделяПрез почивните дни може да възникне неприятен спор или конфликт с мъж, който вероятно ще бъде от вашето приятелско/съседско обкръжение.Възможни са радостни емоции свързани с пътуване или с хора отдалеч.Жените … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Cancer Weekly Horoscope 3 – 9 March, 2014

This week, most people will be able to stand for something that has been concern to them in recent weeks. It may be related to your personal problems or to a family relationship or a relative. Important news related to the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Седмичен Хороскоп Рак 3 – 9 март 2014

През тази седмица най-вече ще можете да се успокоите за нещо, което ви е било притеснение през последните седмици. То може да е било ваш личен проблем или проблем в семейството свързан с друг човек, роднина. Важна новина свързана със здравето … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Gemini Weekly Horoscope 3 – 9 March, 2014

This week the financial and emotional care of your family will be your top priority. You will receive money in your home from work, business, government or from a banking institution or other. At times you will have your emotional lows, moments … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Седмичен Хороскоп Близнаци 3 – 9 март 2014

Тази седмица финансовото и емоционално обгрижване на семейството ви ще е ваш основен приоритет. Получаване на пари в дома ви от работа, бизнес, държавна или банкова институция и др.На моменти ще имате своите емоционални спадове, моменти на тъга или неудовлетвореност. Лесно … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Седмичен Хороскоп Телец 3 – 9 март 2014

Тази седмица ще изиска от дамите Телец преразглеждане на някои моменти от плановете за промени или нововъведения през пролетта и началото на лятото. Различни събития ще предизвикат съмнения или необходимост да се съобразите със създалите се нови обстоятелства, които са … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment