Monthly Archives: January 2014

Daily Horoscope 1st and 2nd February 2014 – Saturday and Sunday

Daily Horoscope 1st and 2nd February 2014 – Saturday and Sunday This weekend will give you a reason for joy, for fun, to meet friends or relatives. You will feel lucky in a situation. It is possible that serious talks will be … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Дневен Хороскоп 1 и 2 февруари 2014 – събота и неделя

Дневен Хороскоп 1 и 2 февруари 2014 – събота и неделяТози уикенд ще ви даде повод за радост, за забавление, за срещи с приятели или роднини. Ще се почувствате късметлии в една ситуация.Възможни са сериозни разговори по семейни въпроси свързани … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Cancer Weekly Horoscope 3 – 9 February, 2014

During this week, you will hold talks related to obtaining or giving money, or to the settlement of financial documents. These events will concern mainly your home or your family, or relatives. Costs will be incurred for home in the form … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Седмичен Хороскоп Рак 3 – 9 февруари 2014

През седмицата ще проведете разговори свързани с получаване или даване на пари, с уреждане на финансови документи. Тези събитията ще касаят основно дома или в семейството ви.Разходи за дома, плащане на битови сметки, данъци, такси и др.Ще следите една тревожна … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Gemini Weekly Horoscope 3 – 9 February, 2014

This week young ladies will end with success a well-executed task, idea, debt, plan, or activity. It is possible to stay with small frustrations with the feeling that you could do more, but overall there will be nothing you can … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Седмичен Хороскоп Близнаци 3 – 9 февруари 2014

При младите дами тази седмица ще се приключи с успех една добре изпълнена задача, идея, задължение, план, дейност. Възможно е да останете с малки разочарования/усещания, че сте могли да постигне повече, но като цяло ще има за какво да се … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Taurus Weekly Horoscope 3 – 9 February, 2014

You will easily get angry from news or information that you do not like or news that scares you in any way. It will be hard to control your emotions; you will be touchy and easily offended . Greater concern will … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment